Prawo finansowe działy - strona 400

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Dariusz Makowski
  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2317

uprawnień ze względu na płeć; dział 8 - uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem (zakaz pracy...

Ustrój administracji publicznej

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

, co gwarantuje przestrzeganie prawa. Generalnie dzieli się samorząd na dwie charakterystyczne części: samorząd...

Ekonomika środków trwałych

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

, dzierżawy, leasingu, jeżeli z innych przepisów wynika prawo do dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych...

Finansowanie partii politycznych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1484

i pomocy finansowej od osób zagranicznych w rozumieniu prawa dewizowego i osób prawnych z wyłącznym...