Przestępczość zorganizowana - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 3836
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przestępczość zorganizowana - opracowanie - strona 1 Przestępczość zorganizowana - opracowanie - strona 2 Przestępczość zorganizowana - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Przestępczość zorganizowana        Na ogół przestępczość zorganizowaną definiuje się jako zachowujące podział zadań, świadome i dobrowolne, na trwałe zorganizowane współdziałanie wielu osób dla popełnienia przestępstw - często przy wykorzystywaniu współczesnej infrastruktury - w celu osiągnięcia możliwie szybko wysokich zysków. Ogólnie przyjęte kryteria przestępczości zorganizowanej to: hierarchiczna struktura, podział zadań, pranie brudnych pieniędzy, korumpowanie wysokich urzędników, powiązanie grup przestępczych z różnymi rodzajami przestępczości. Problem w zdefiniowaniu polega głównie na rozpoznaniu przestępczości zorganizowanej, na rozpoznanie mają wpływ następujące wskaźniki: - przygotowanie i planowanie przestępstwa
- wykonanie czynu przestępnego
- wykorzystanie (sprzedaż) łupu - konspiracyjne działanie sprawców
- powiązanie sprawców bądź przestępstw - struktura grup
- pomoc dla członków grupy
- dążenia monopolistyczne - korumpowanie osób wpływowych - działanie w celu wywierania wpływu na opinię publiczną. Definicja przestępczości zorganizowanej utworzona przez Konferencję Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych grupa robocza „Ściganie Karne Zorganizowanej Przestępczości”. Brzmi ona następująco: przestępczość zorganizowana to planowe, określone dążeniem osiągnięcia zysku bądź władzy, popełnianie przestępstw, które pojedynczo i w całości mają duże znaczenie, gdy więcej niż dwóch uczestników, przy podziale pracy, współdziała przez dłuższy lub nieograniczony czas: Przy wykorzystywaniu przemysłowych bądź handlowych struktur Przy użyciu przemocy lub innych środków zastraszania Przy wywieraniu wpływu na politykę, środki masowego przekazu, administrację, wymiar sprawiedliwości i gospodarkę.”
Grupa robocza stwierdziła występowanie zorganizowanej przestępczości w następujących dziedzinach przestępczości: - handel narkotykami i ich przemyt
- handel bronią i jej przemyt
- przestępczość związana z życiem nocnym (sutenerstwo, prostytucja, handel żywym towarem, nielegalne gry hazardowe)
- wymuszanie haraczy za ochronę
- nielegalne pośrednictwo pracy i zatrudnienie
- nielegalna imigracja
- fałszerstwo znaków firmowych (piractwo rynkowe)
- przemyt złota
- oszustwa w zakresie lokat kapitału
- oszustwa dotyczące subwencji i uchylanie się od opłat celnych
- fałszerstwa i nadużycia w bezgotówkowych środkach płatniczych
- produkcja i puszczanie w obieg fałszywych pieniędzy - przerzut wysokowartościowych samochodów i ładunków (w tym morskich i kontenerowych)

(…)

… groźby podczas przesłuchań, rozpowszechnianie pogłosek, że dany policjant (lub prokurator) powinien być zabity, sterowane informacje prasowe zawierające ataki na policję lub szlakujące poszczególnych policjantów. W obrębie zorganizowanej przestępczości najbardziej aktywne obszary działalności przestępczej związane są z czerpaniem korzyści z prostytucji i związanego z tym handlu ludźmi, a także handlu…
… typy  A,B,C: A: gr. przest., które prowadzą działalność na terenie kraju lub poza nią
B: gr. przest., które prowadzą działalności na terenie województwa/ regionu
C: gr. przest., które prowadzą działalność lokalną gmina/dzielnica/powiat Czym się zajmują : - Czerpanie korzyści z prostytucji i z handlu ludźmi - Wymuszanie haraczy
- Rozboje i napady rabunkowe
- Fałszerstwa pieniędzy
- Kradzieże…
… samochodów
- Przemyt
- Handel narkotykami 7. Pojęcie i zakres kryminalistyki Kryminalistyka- ,,jest to nauka o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełnienia, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym”. (B. Hołyst)
(Ze względu na swoje cele kryminalistyka nie może być nauką hermetyczną Pewne jej działy należy szeroko udostępniać społeczeństwu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz