Prawo finansowe a podatkowe - strona 278

Prawo urzędowe - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Olaf Maron
 • Język prawniczy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1540

prawem, może być odrzucona i tym samym obywatele nie mają obowiązku jej przestrzegania, administracja...

Rachunkowość zarządcza- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 196
Wyświetleń: 966

zarządu: amortyzacja 3 000; wynagrodzenia 7 000; Płatności podatkowe: W styczniu 9 000; W lutym Budżet...

Wykłady z rachunkowości finansowej z 2006 r.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 833
Wyświetleń: 903

w sprawozdaniu finansowym. Przedmiotem ewidencji są tylko te zdarzenia, które wpływają na sytuację majątkową...

Encyklopedia rachunkowości - K

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

K    KALKULACJA DOLICZENIOWA Polega na ustalaniu kosztu wytworzenia określonego przedmiotu kalkulacji poprzez odnoszenie do niego na podstawie właściwych dokumentów źródłowych jego kosztów bezpośrednich (materiałów, płac, obróbki obcej, zużycia narzędzi specjalnych, przygotowania nowej produkcji i...

Wykład III z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1211

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są (art. 87. Konstytucji...

Rynki i Instytucje Finasowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek finansowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3500

RYNKI I INSTYTUCJE FINANSOWE I Instytucje finansowe jako pośrednicy finansowi Definicja, cechy...

Marketing bankowy 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

nie występuje przeniesienie prawa własności. Tak w odniesieniu do kredytów i do lokat klientów środki finansowe...