Prawo finansowe a podatkowe - strona 183

Audyt, rodzaje audytu -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

kontrolną, przepisami prawa, normami, standardami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji (polityki...

Instytucja kredytowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

, ale odwrotnie być nie może, ponieważ instytucja finansowa nie ma prawa przyjmowania depozytów) Oddział...

Mikroekonomia - notatki do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2569
Wyświetleń: 8855

) Przepisy dotyczące działalności gospodarczej System podatkowy Ingerencja państwowa np. finansowe...

Fundsze celowe

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

ustawy z 20.12.1990r o ubezpieczeniu społecznym rolników KRUS prowadzi samodzielna gospodarkę finansową...

Test z prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1218

: podlega prezesowi UOKiK jest instytucją kontrolną służącą ochronie interesów i praw konsumentów...

Analiza PEST

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza rynków zagranicznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1981

niefinasowego i niebankowych instytucji finansowych oraz książeczki oszczędnościowe a'vista. Do końca 1996 r...

Istota kapitału własnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

z mocy prawa. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek nie zobowiąza­nych do poddania...