Prawo do nauki - strona 8

Księstwo Warszawskie (1807 - 1815)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1043

urzędniczej powstała w Warszawie Szkoła Prawa(1808 przekształcona w 1811 w Szkołę Prawa i nauk...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

), nie jest przedmiotem zainteresowania nauki prawa i nie ma żadnej doniosłości dla ważności i mocy tych norm; koncepcja...

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

. 69) i kobietom przed i po urodzeniu dziecka (art. 71 ust. 2); prawo do nauki (art. 70) - a do 18...

Prawa człowieka - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

szkół publicznych i prywatnych. Uprawnienia jedn. w ramach prawa do nauki: -roszczenie przyjęcia...

Pojęcie i geneza nauki administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2037

Jerzy Langrod (lata 50.). Związki pomiędzy nauka prawa administracyjnego. Nauka tego prawa bada materiał...