Prawo Ohma - strona 8

Fizyka - zadania 5

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1827

i z (czyli istnieją tylko Bz i Ey). Korzystając z równań Maxwella oraz mikroskopowego prawa Ohma ( j = σE ) pokazać...

KOMÓRKA NERWOWA 2

Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

przewodnictwo błon dla poszczególnych jonów zależy od napięcia elektrycznego na błonie - odstępstwo od prawa...

Fizyka - ćwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3444

, Ŝe o ile obydwa prawa Kirchoffa są słuszne zawsze, to prawo Ohma moŜe nie być spełnione w elementach...

Pytania na egzamin - Dielektryki

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Wiesława Łaba
  • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

prądu w danym punkcie i chwili). Dla ośrodków ciągłych prawo Ohma opisuje związek gęstości prądu...