Wzmacniacze operacyjne - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzmacniacze  operacyjne - omówienie zagadnienia  - strona 1 Wzmacniacze  operacyjne - omówienie zagadnienia  - strona 2

Fragment notatki:

WZMACNIACZE OPERACYJNE. Wzmacniacze operacyjne stanowią największą grupę analogowych układów scalonych. Charakteryzują się następującymi właściwościami:
bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym (powyżej 10000 V/V czyli 80dB),
wzmacniają prąd stały ,
odwracają fazę sygnału wyjściowego w stosunku do sygnału podawanego na wejściu odwracające (oznaczenie „ - „) lub zachowują zgodność w fazie jeżeli sygnał wejściowy jest podawany na wejście nieodwracające (oznaczenie „ + „),
dużą rezystancję wejściową (M),
małą rezystancję wyjściową ().
Rys. 10.8. Symbol wzmacniacza operacyjnego. Podział wzmacniaczy ze względu na przeznaczenie:
ogólnego przeznaczenia,
szerokopasmowe,
stosowane w urządzeniach dokładnych, gdzie wymagana jest duża rezystancja wejściowa, mały współczynnik cieplny i małe szumy,
do zastosowań specjalnych. Parametry wzmacniacza operacyjnego idealnego Idealny wzmacniacz operacyjny powinien wykazywać następujące właściwości:
nieskończenie duże wzmocnienie przy otwartej pętli sprzężenia zwrotnego ( K →  );
nieskończenie szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości;
nieskończenie dużą impedancję wejściową (między wejściami oraz między wejściami a masą);
impedancję wyjściową równą zeru;
napięcie wyjściowe równe zeru przy sterowaniu sygnałem nieróżnicowym (wspólnym);
wzmocnienie idealne różnicowe, a więc nieskończenie duże tłumienie sygnału nieróżnicowego;
niezależność parametrów od temperatury.
Parametry wzmacniacza operacyjnego rzeczywistego. Wzmocnienie napięciowe różnicowe K ur .
Wzmocnienie napięciowe sumacyjne K us .
Współczynnik tłumienia sygnału sumacyjnego H s .
Rezystancja (impedancja) wejściowa różnicowa r wer ( Z wer ).
Rezystancja (impedancja) wejściowa sumacyjna r wes ( Z wes ).
Rezystancja (impedancja) wyjściowa r wy ( Z wy ).
Wejściowy prąd polaryzacji I we .
Wejściowe napięcia niezrównoważenia U wen .
Wejściowy prąd niezrównoważenia I wen .
Dryfty: temperaturowy i czasowy wejściowego napięcia i prądu niezrównoważenia.
Parametry graniczne: maksymalne napięcie wejściowe U we max , maksymalne różnicowe napięcie wejściowe U wer max , maksymalne napięcie wyjściowe U wy max , maksymalny prąd wyjściowy I wy max .
Napięcie U z i moc P z zasilania.


(…)

…) jest równy potencjałowi w punkcie B (UB). UB nazywamy masą pozorną lub „wirtualną” ziemią.
Korzystając z prawa Ohma, układa się równania dla poszczególnych prądów.
Na podstawie otrzymanych równań wyznacza się zależność napięcia wyjściowego w funkcji napięcia wejściowego (ewentualnie napięć wejściowych).
We1
We2
Uwe2
Uwe1
Wy
Uwy

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz