Prawo Lamberta - strona 13

Burke, Constant, Bernstein, Mill - poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

roku były dla jego doktryny punktem wyjścia własność prywatna to podstawowe prawo człowieka, a ochrona tego prawa to główne...

Odwzorowania płaszczyznowe - azymutalne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1960

równodługościowe Postela, - odwzorowanie równopolowe Lamberta. Najprostsza jest charakterystyka siatek azymutalnych...

Polska ideologia 1795-1863

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Lambert książę Adam Czartoryski umiarkowane, liberalne łączyło wolność Polski z innymi narodami Komitet...

Stałe kwasowości - sprawozdanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1400

przybiera postać: ponieważ: Korzystając z prawa Bouguera-Lamberta-Beera oraz z prawa addytywności...

Stałe kwasowości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 735

z prawa Bouguera-Lamberta-Beera oraz z prawa addytywności absorbancji otrzymujemy następujące wyrażenie...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...

Energia i promieniowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

atmosfery oraz masę optyczną atmosfery. Zastosować można następujący wzór, wynikający z prawa Bouguera...