Prawo Lamberta Beera jednostki - strona 3

SPEKTROFOTOMETRIA UV/VIS

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Spektrofometryczne metody analizy substancji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1827

został w postaci matematycznej w prawach Lamberta oraz Beera. Prawo Lamberta - absorpcja promieniowania...

Absorpcjometria - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

' w roztworze opisuje prawo Beera (2) : It=I0 10-kc, gdzie: -k - współczynnik proporcjonalności. Po zestawieniu...

Aminokwasy i spektrofotometria

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. inż. Maria Mucha
  • Analiza chemiczna biomoleku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

, niż wynikałoby to z proporcjonalnej zależności. Przyczyny odchyleń od prawa Lamberta-Beera :dimeryzacja...