Prawa pokrewne - strona 9

Definicje z UoR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

, a w szczególności: a)   autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, b)   prawa do wynalazków...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3115

) w zakresie własnosci intelektualnej. b) ustawa z dnia 4.02.1994 op Rawie autorskim i prawach pokrewnych...

Egzekucja z rachunku bankowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

przez niego innej działalności zarobkowej oraz z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw...

Dozwolony użytek chronionych utworów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Art. 26.  Wolno w sprawozdaniach...

Rodzaje licencji- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

lub praw pokrewnych Sublicencja - udzielona przez licencjobiorcę „z drugiej ręki” Kryterium punktu widzenia...