Prawa ekonomiczne - strona 4

EKONOMETRIA wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

EKONOMETRIA Wykład 1. 07.10.2008 Ekonometria - zajmuje się empiryczną weryfikacją praw...

Podstawy ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

i zależności przyczynowo-skutkowe czyli prawa ekonomiczne chociaż ich nie tworzy. Ekonomia-jest nauką...

Wybrane zagadnienia ekonomii-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

gospodarcze w celu wykrycia praw ekonomicznych rządzących tymi procesami. Przedstaw fakty i zdarzenia, wykrywa...

Działalność administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

on, że: Źródłem bogactwa jest praca ludzka Gospodarka kapitalistyczną rządzą obiektywne prawa ekonomiczne m.in...

Spis konwencji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Trocka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

deklaracja praw człowieka 1948 r. Pakt praw publicznych i politycznych 1966 r. Pakt praw ekonomicznych...

Ekonomia a polityka - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Golańska
 • Teoria stosunków międzynarodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

według własnych praw ekonomicznych wymiana gospodarcza jest grą o sumie dodatniej gospodarka jako sfera współpracy...