Prakseologia - strona 18

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • dr Janusz Rychlewski
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 7287

Wykłady zawierają następujące kwestie: przykład na zrozumienie teorii stopy zwrotu; stopa dyskontowa; stopa zwrotu; przykład na wyjaśnienie oczekiwanej stopu zwrotu; przykład opisujący ryzyko; średnie ryzyko portfela; liczenie wielkości zwrotu w wartościach nominalnych; nierówność trzebieszewa i...

Zarzadzanie Kadrami

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2961

potencjał i rezerwy 2. prakseologia - nauka o sprawnym działaniu człowieka w każdej dziedzinie T...

Socjologia pracy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3675

prakseologii ekonomii PRACA W UJECIU SOCJOLOGII - to każda celowa czynność społecznie użyteczna lub społecznie...

Pedagogika pracy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2688

pedagogicznych. PRZEDMIOTY: prakseologia, fizjologia, ergonomia, pedagogika społeczna, andragogika, filozofia. 4...

RNZ - postacie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1764

dziś za prekursora prakseologii. Tektologia zajmuje się organizacją zewnętrznych sił przyrody, sił ludzkich...

Teoria i metodyka rekreacji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Turystyka i rekreacja
Pobrań: 343
Wyświetleń: 7140

. Opisz składowe ogniwa prakseologii. I Faza przygotowawcza - uświadomienie celu, istotą każdej...

Współczesne kierunki pedagogiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 7399

W dalszej części notatki można spotkać się z takimi pojęciami jak: rewolucja naukowa, rozwój pedagogiki naukowej, rzeczywistość społeczna, model racjonalny wyodrębniania się nauki szczegółowej, pedagogika naukowa, wychowanie. Następnie opisano w dokumencie rozwój pedagogiki współczesnej. Kolejny ...