Pracownik naukowy - strona 12

Styl retoryczny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3206

społeczeństwa, dzielnie dotrzymują kroku - robotnicy, kosiarze, hutnicy, pracownicy naukowi, którzy w codziennym...

Polska w Europie- skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasz Zamęcki
 • Polska w Europie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1218

syntetyczna, wodór do celów wojennych przygotowanie pracowników naukowych do prac związanych z obroną kraju...

Wpływ reformacji i kontrreformacji na oświatę i wychowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1988
Wyświetleń: 3640

ZAJĘCIA 3- WPŁYW REFORMACJI I KONTRREFORMACJI NA OŚWIATĘ I WYCHOWANIE W EUROPIE I W POLSCE Reformacja i kontrreformacja w Europie (Luter, Filip Melanchton, Jan Szturm). Gimnazja humanistyczne w Elblągu, Gdańsku i Toruniu. Szkoły kalwińskie, luterańskie i ariańskie. I Reformacja i kontrreformacja w ...

Etyka zawodu socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Witold Kawecki
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 854

dla wszystkich studentów. 4.5. Pracownik naukowy traktuje jako poufne informacje natury osobistej uzyskane od studenta...