Socjologia - wykłady - Aktywność społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - wykłady - Aktywność społeczna - strona 1 Socjologia - wykłady - Aktywność społeczna - strona 2 Socjologia - wykłady - Aktywność społeczna - strona 3

Fragment notatki:

                                1   Socjologia – nauka o krótkiej historii, lecz długiej przeszłości.    Kiedy?  Co?  Kto?  1838  Wprowadzenie nazwy „socjologia”:  łacińskie - socius (zbiorowość, społeczeństwo)  greckie – logos (wiedza, mądrość)  Auguste Comte  1882-1898 Ukazanie  się (w Wlk. Brytanii) pierwszej książki mającej w tytule pojęcie  „socjologia” -  The Principles of Sociology  ( Zasady Socjologii )  Herbert Spencer  1892 Utworzenie  wydziału socjologii na Uniwersytecie w Chicago  Albion W. Small  1895  Utworzenie pierwszej katedry socjologii w Europie (Uniwersytet w  Bordeaux)  Emile Durkheim  1909 Powstanie  Amerykańskiego Stowarzyszenia Socjologicznego (ASA)  -  1909  Powstanie Niemieckiego Stowarzyszenia Socjologicznego  Max Weber;  Ferdynand Tonnies,  Gerge Simmel  1919  Powstanie katedry socjologii na Uniwersytecie w Monachium  Max Weber  1920  Utworzenie pierwszego w Polsce ośrodka socjologicznego na Uniwersytecie  Poznaniu  Florian Znaniecki  1949 Powstanie  Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego  (International Sociological Association, ISA)  -            2                 3       ad.1     „Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”    „Kruk krukowi oka nie wykole”    „Gdy kota nie czują, myszy tańcują”    ad.2  "Dobrego i karczma nie zepsuje, złego i kościół  nie naprawi"    "Z kim kto przestaje, takim się staje"    "Jakie tatki, takie dziatki"  "Jeden syn jest księdzem, a drugi złodziejem"      Ad.3  "Działa, jak czerwona płachta na byka"    Źródło: herold Garfinkel, Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych, w: Fenomenologia i  socjologia, pod red. Z. Krasnodębskiego, Warszawa 1989: PWN.     Studenci, uczestnicy seminarium, mieli rozpocząć z jakąś osobą rozmowę i — nie dając po sobie poznać, że to, co  mówią, jest pod jakimkolwiek względem niecodzienne — upierać się przy tym, by osoba ta wyjaśniła sens swych  potocznych wypowiedzi. Dwudziestu trzech studentów opisało dwadzieścia pięć przypadków takich rozmów. Oto  typowe wyjątki z ich sprawozdań.  Przypadek 1:  „Obiekt" eksperymentu (kobieta) opowiada eksperymentatorowi, członkowi tej samej kasy  samochodowej, że jadąc poprzedniego dnia do pracy złapał gumę. (O) Złapałam gumę.  (E) Co masz na myśli, mówiąc „złapałam gumę"? „Momentalnie popada w osłupienie. Potem odpowiada z  wściekłością: «Co masz na myśli, przez 'co masz na myśli'? Złapać gumę, to złapać gumę. To mam na myśli. Nic  innego. Co za idiotyczne pytanie!»". 

(…)

socjalizacji pierwotnej wyróżnić można następujące po sobie etapy:
1. zabawy
2. gry
3. etap „uogólnionego innego”
ad. 1 etap zabawy:
1. odgrywanie ról innych
2. kształtowanie się jaźni odzwierciedlonej (spojrzenie na siebie z perspektywy innych)
3. odgrywanie własnej roli
nakierowanie na siebie
ad. 2 etap gry:
różnice w stosunku do etapu zabawy:
1. całościowość przyjmowanych zasad
2. stabilność odgrywanej…
…, przemiany religijności w świadomości badanych. Ogółem 4 wskaźniki.
II. Wiedza religijna: znajomość dogmatu Trójcy św., zmartwychwstania ciał, nauki Kościoła o losie duszy człowieka
po śmierci, sakramentów św., znaczenia sakramentów w życiu chrześcijanina, znaczenia sakramentu bierzmowania,
6
hierarchii świąt kościelnych, święta Niepokalanego Poczęcia, imion czterech Ewangelistów, św. Pawła, obecnych…
… oraz czynności dokonywanych nad owymi
przedmiotami przez tych, którym są one dane jako doświadczenie”
Współczynnik humanistyczny (F. Znaniecki)
Związek każdego faktu społecznego z działaniami i doświadczeniami życiowymi konkretnych ludzi i wynikająca stąd
konieczność badania takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych
ludzi.
11
12
Pozytywistyczny wzór uprawiania…
… jest tworzona
2
przez jednostki, które są autonomicznymi podmiotami;
konieczność „współczynnika humanistycznego”
badanie raczej całości społecznych niż składających
się na nią części
między podmiotami rzeczywistości społecznej
przewaga wizji statystycznej nad dynamiczną
3
socjologia interesuje się interakcjami zachodzącymi
przewaga wizji dynamicznej nad statyczną –
społeczeństwo jest czymś, co się staje…
…)
kategoria socjologiczna –
zbiór ludzi podobnych pod względem istotnej społecznie cechy, która implikuje realne podobieństwo sytuacji życiowej,
interesów i szans (więź obiektywna)
(studenci, robotnicy, młodzież, rzeszowianie, Polacy)
kategoria społeczna
zbiór ludzi podobnych pod względem jakiejś istotnej społecznie cechy, którzy są świadomi tego podobieństwa i swojej
odrębności od innych (więź subiektywna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz