Socjologia wychowania - 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 4116
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia wychowania - 2 - strona 1

Fragment notatki:

TEMAT NR 2: Socjologia o wychowaniu (korzenie, inspiracje, perspektywy) oraz Socjalizacja (definicje, koncepcje, rodzaje, znaczenie)
Jaka jest definicja socjologii wychowawczej?
Jest to nauka stosowana, która wykorzystuje rezultaty badań socjologicznych do planowania działań edukacyjnych i rozwijania efektywnych metod realizacji tych planów.
Co to jest rola społeczna wg socjologii wychowania?
Rola społeczna jest to system wzajemnie powiązanych stosunków społecznych łączących jednostkę z innymi osobami.
Jaka jest główna funkcja naukowa socjologii wychowania?
Główną funkcją naukową socjologii wychowania jest obiektywne i porównawcze badanie wyróżnionych rodzajów systemów społecznych: stosunków wychowawczych, ról wychowawczych i grup wychowawczych w różnych społeczeństwach wczesnych i obecnych na całym świecie. Jaka jest współczesna definicja socjalizacji?
Socjalizacja to proces, w toku którego istota ludzka ze swoimi specyficznymi dyspozycjami, staje się dojrzałą społecznie jednostką wyposażoną w dynamicznie podtrzymywane przez całe życie zdolności i umiejętności skutecznego działania w całym społeczeństwie jak i w jego elementach.
Co oznaczają poniższe pojęcia: - agendy socjalizacyjne - różnego rodzaju instytucje, z którymi jednostka wchodzi w interakcje np. kościół, szkoła, urzędy - socjalizacja polityczna - wdrażanie się do pewnej kultury politycznej, reguł obowiązujących w sferze polityki; roli czynnego politycznie obywatela uczymy się przeważnie raz w życiu; w społeczeństwie ulegającym głębokim, przełomowym zmianom politycznym trzeba się często uczyć na nowo.
- socjalizacja wtórna - składowa procesu socjalizacji obejmująca proces profesjonalizacji lub etatyzacji, kiedy w toku wzrastania jednostki do życia społecznego wchodzi ona do kolejnych wtórnych grup społecznych (instytucje religijne, zakłady pracy, partie polityczne itd.). Socjalizacja wtórna rozpoczyna się od momentu pojawienia się w socjalizacji uogólnionego innego.
Wymień rodzaje kultur (wg Mead) ze względu na różnorodność zjawisk/środowisk, w których przebiega socjalizacja.
- kultura postfiguratywna - model kultury tradycyjnej, chłopskiej; młoda generacja kształtowała się bez zakłóceń na wzór i podobieństwo rodziców
- kultura konfiguratywna - charakterystyczna dla społeczeństw przymusowych; przekaz w obie strony
- kultura prefiguratywna - w społeczeństwach postindustrialnych, gdzie dojdzie do odwrócenia tradycyjnych zasad; uczenie się dorosłych od dzieci.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz