Praca u podstaw - strona 7

Układ z Schengen - omówienie

 • mgr Szymon Drabczyk
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

∏onkowskie UE do podejmowania zacieÊnionej wspó∏pracy na podstawie Uk∏adów Schengen – pod warunkiem ˝e wspó...

PINOP 20 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru), którą jest podstawa naliczania składek ubezpieczenia społecznego...

Prawo urzędnicze - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2233

w charakterze pracowników ,świadczących pracę na podstawie pozapracowniczych stosunków zatrudnienia, zwłaszcza...

Prawne pojęcie bezrobotnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

- wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą. Inna praca...

Układy zbiorowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Uziak
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

wszystkich lub określone grupy zatrudnionych u nich pracowników ewentualnie inne osoby (świadczące pracę na podstawach...

Pojęcie i przedmiot prawa pracy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Teresa Liszcz
 • Prawo pracy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 805

pracy ich obejmuje -jeżeli zostali skierowani do pracy na podstawie skierowania (decyzja, orzeczenie...