Pozytywizm prawniczy - strona 11

Zasady konstytucyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 560

inna postawa aksjologiczna, w PRL państwo było źródłem prawa, bo byłeś jego obywatelem - koncepcja pozytywizmu...

H. Hart - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2030

Granice systemu prawa: H. Hart Nowoczesny pozytywizm prawniczy, którego Herbert Hart...

Osoba jako podmiot moralny i prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

z zakresu filozofii prawa. Filozofia prawa → początki XIX wieku; Bentham, Austin - pozytywizm prawniczy...

Europeistyka pytania do egzaminu

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3241

i prawo w doktrynie pozytywizmu prawniczego. Islam - podziały religijne doktryny państwa i prawa. Doktryna...

Analityczna koncepcja prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484

RADBRUCH - MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A FILOZOFIĄ PRAWA NATURY 1. Agnostycyzm epistemologiczy...

Funkcje socjologi prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

całkowicie problematykę socjologiczną za sprawą panującego wtedy kierunku pozytywizmu prawniczego. Pozytywizm...