Poziom morza - strona 37

note /search

Bioróżnorodność - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1540

na lądach niż w morzach i oceanach liczba gatunków maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza...

I etap przygotowania wszechstronnego

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Teoria sportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

, w konsekwencji zmniejszania się ciśnienie barometryczne wraz ze wznoszeniem się nad poziom morza, oraz obniżanie...

Poszukiwanie złóż - wykład

  • Politechnika Śląska
  • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

, przy czym położenie warstwicy odniesione jest do poziomu morza. Mapa pokładowa daje obraz ukształtowania...

Produkcja pierwotna biosfery

  • Politechnika Gdańska
  • Geologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1470

nie przekracza 44% całkowitej energii promieniowania docierającej do poziomu morza. Niektóre fotoautotrofy (np...

Ochrona środowiska w Geografii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3605

hydrologicznego -Zmiany cyrkulacji atmosferyczne) -Zmiany poziomu mórz i oceanów -Zagrożenie gatunków i siedlisk...