Poziom morza - strona 37

Bioróżnorodność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1505

na lądach niż w morzach i oceanach liczba gatunków maleje wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza...

I etap przygotowania wszechstronnego

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Teoria sportu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

, w konsekwencji zmniejszania się ciśnienie barometryczne wraz ze wznoszeniem się nad poziom morza, oraz obniżanie...

Poszukiwanie złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

, przy czym położenie warstwicy odniesione jest do poziomu morza. Mapa pokładowa daje obraz ukształtowania...

Produkcja pierwotna biosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

nie przekracza 44% całkowitej energii promieniowania docierającej do poziomu morza. Niektóre fotoautotrofy (np...

Ochrona środowiska w Geografii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3605

hydrologicznego -Zmiany cyrkulacji atmosferyczne) -Zmiany poziomu mórz i oceanów -Zagrożenie gatunków i siedlisk...