I etap przygotowania wszechstronnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
I etap przygotowania wszechstronnego - strona 1 I etap przygotowania wszechstronnego - strona 2

Fragment notatki:

I etap przygotowania wszechstronnego: Rozw potencjału ruch, Wyposażanie U w bogaty zasób umiej ruch, Rozpoz kierunkowych uzdolnień i zaint; C ele to: wszechst roz fiz, rozw wszystkich zdol motor, kompensacja specjalistyczna treningu; II etap przygotowania ukierunkowanego: Kierunkowe rozw spraw fiz, Kszt i rozpoznawanie specjalnych zainter i predyspozycji, Profilowanie potencjału ruch. jako funkcjonalnej bazy przygotowanej specjalizacji.; III etap przygotowania specjalnego : Kszt i dosk mistrzostwa sportowego w danej specjalizacji ruch, 3 FAZY: faza specjalnego przyg bazowego, faza rozwoju maksymalnych możliwości, faza stabilizacji osiągnięć IV etap przygotowania mistrzowskiego (olimpijskiego) , dosk i optymalne zintegrowanie wszystkich czynn warunkujących najwyższe osiągnięcia sportowe w danej dyscyplinie, maks. wykorzystanie indywidualnych możliwości; Aby właściwie dobrać odmianę treningu należy: uwzgl prawa rozwoju biol wzrastającego i dojrzewającego organizmu. świadomie regulować wpływ różnych form akt. fiz na org, rozważnie wykorzystywać mechanizmy adaptacji ustroju młodzieży do wysiłków fiz, uwzgl wymogi etapów szkolenia dzieci i młodzieży ( specyficzne treści i zadania ), przestrzegać zasad doboru zróżnicowania obciążeń w różnych latach treningu, wykorzyst. wyników kontroli stanu wytrenowania i fun ustroju. DOBÓR OSOBNIKÓW : Pojęcie - Proces kwalifikacji do sportu winien przebiegać w obrębie zadań programowych sportu dzieci i młodzieży. Jest zorganizowanym ciągiem diagnozowania talentów, który w systemowym układzie funkcjonuje w obrębie konkretnego systemu szkolenia, Poszukiwanie jedn utalentowanych spośród zdrowych dzieci zainteresowanych uprawianiem sportu, później rozpoznawanie specyficznych uzdolnień. Rozpoznawanie predyspozycji w formie zabawy w sport przez programy szkolnego wychowania fizycznego oraz UKS, klas sportowych, SMS, Kluby. Dobór - to jednorazowe działanie, których celem jest weryfikowanie i kwalifikowanie do zajęć sportowych. Postępowanie, umozliwiajace wyłonienie osob w odpowiednim wieku, utalentowanych oraz na przyszlosc. Selekcja - działanie wieloetapowe wieloletnie szkolenie, które spośród dzieci i młodzieży wyłoni osobników najbardziej utalentowanych oraz rokujących na przyszlosc. Proces dynamiczny i kierowany, zmierzajacy do wyboru osob posiadających optymalne warunki morfologiczne, psychiczne i sprawnościowe do osiągania w przyszłości wysokich wyników sportowych. Założenia teoretyczno-metodyczne doboru i selekcji : Dobór i ukierunkowanie w procesie wieloletniego szkolenia, systematycznie i wielostopniowo, ponieważ niezawodność prognozy wyników w wieku dziecięcym nie jest wysoka;Obiektywność wobec potencjalnych mozliwosci zależy od kompleksowej oceny stanu różnych układów czynnościowych określających wydolność i sprawność podczas startów; Kompleksowa ocena przygotowania fiz i psych, oprócz ogólnie przyjętych do tego celu wskaźników, uwzględnia wiek kalendarzowy i biol, indywidualne tempo rozwoju wyników sportowych i orzeczenie o ich możliwościach;

(…)

… sportowej, 3 okresy: przygotow: wszechstr i specjalistyczny; startowy (dwa podokresy) trening na formę - oraz - trening na podtrzymanie formy; przejściowy- mający na celu doprowadzenie do całkowitej odnowy organizmu zawodnika oraz wyleczenie ewentualnych kontuzji TRENING WYSOKOGÓRSKI: niski - 800 - 1000 m; średni - 1000 - 2500 m; wysoki - > 2500 m Hipoksja ostra => obniżenie ciś parcjalnego tlenu w powietrzu atmos i pęcherzykowym, w konsekwencji zmniejszania się ciśnienie barometryczne wraz ze wznoszeniem się nad poziom morza, oraz obniżanie wysycenia krwi tętniczej tlenem powoduje objawy niedotlenienia organizmu. Przyczyny ostrej hipoksji: wzrost ciśnienia wśród czaszkowego, wzrost ciśnienia w naczyniach płucnych tętniczych, przesunięcie krwi do części centralnej układu krążenia, zatrzymanie płynów w org, Hipoksja przewlekła => czyli powolne przystosowywanie się org do zmniejszonego ciś parcjalnego tlenu: wzrost il krwinek czerwonych i stężenia hemoglobiny, ujemny bilans azotowy, obniżenie aktywności enzymów przemian tlenowych, stres oksydacyjny, wzrost stężenia hormonu wzrostu we krwi, obniżenie się stężenia adrenaliny, spadek ogólnej wydolności fizycznej VO 2 max, zmniejszenie pojemności minutowej serca Korzystny wpływ treningu wysokogórskiego => 3 - 4 tygodnie 2000 - 3000 m n.p.m. Trening wytrzymałościowy: zwiększenie gęstości naczyń włosowatych mm, wzrost aktywności enzymów metabolizmu tlenowego w mięśniach; Główne czynniki efektywności treningu hipoksycznego: optymalna wysokość gór, kontrola procesu aklimatyzacji sportowców ( regulacja obciążeń po przyjeździe w góry oraz reaklimatyzacji…
… (zaleznosc): Fmax. 1 do 6, Pmax. 1 do 5, Masa 8 do 12, LWS 10 do 15 (kobiety), 12 do 18 (mężczyżni), cele zwiększenia cechy układu mięśniowego - cel progresywny (bezpośrednie podwyższenie rezultatu sportowego - zasadny w dyscyplinach gdzie sila tam wynik); cel przygotowawczy (przygotowanie zawodnika do wykonania zaplanowanych obciążeń w innych rodzajach treningu - zasadny wszedzie); cel praktyczny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz