Poziom energetyczny - strona 6

Fizyka ciala stalego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

były dyskretne poziomy energetyczne (w przypadku studni idealnie prostokątnej - równoodległe). • Rozpatrując...

statystyki kwantowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1169

ta odpowiada maksymalnemu poziomowi energetycznemu, zajętemu przez fermion (elektron) w układzie znajdującym...

Strefa Brillouina

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

= 2 = 2 E a h Stąd: h2n2 = En 2ma 2 Otrzymujemy więc skwantowane wartości energii dozwolonej (poziomy...

Własności i modele jąder atomowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1092

kwantowym. Nukleony wypełniają więc dozwolone poziomy energetyczne w taki sposób, by całkowita energia miała...

Licznik scyntylacyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1722

którego promieniowanie gamma oddaje energię elektronom, odrywając je od atomów lub przenosząc na wyższe poziomy...

Promieniowanie gamma

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

, odrywając je od atomów lub przenosząc na wyższe poziomy energetyczne; rozpraszanie komptonowskie (Compton...

Cechowanie termopary.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2940

poziom energetyczny nad pasmem zapełnionym (rys.3). Poziom ten nazwano akceptorowym. W obecności pola...