Poziom energetyczny - strona 7

Wykład - diagnostyka spektroskopowa

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Barbara Kułakowska-Pawlak
 • Spektroskopia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

wyraża się jako 2j+1. Liczbę atomów lub jonów wzbudzonych do pewnego poziomu energetycznego nazywa...

Teoria na kolokwium z fizyki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

powinna odpowiadać zapełnienie wszystkich najniższych poziomów energetycznych 5.Nukleony podlegają zasadzie Pauliego...

Teoria na zaliczenie z fizyki

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

powinna odpowiadać zapełnienie wszystkich najniższych poziomów energetycznych 5.Nukleony podlegają zasadzie Pauliego...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Panek
 • Fizyka jądrowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

lub przenosząc na wyższe poziomy energetyczne;rozpraszanie komptonowskie (Compton) - elektrony słabo związane...

Zjawisko Zeemana

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1414

jest zawsze prostopadłe do pola mag. i działa na moment pędu elektronu tak, aby ustawić go w kierunku pola. Każdy poziom...

Emitery - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Teresa Korbutowicz
 • Optoelektronika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

) jest półprzewodnik. Odwrócenie obsadzeń poziomów energetycznych w materiale półprzewodnikowym osiąga się 39...

Zadania z rozwiązaniami

 • Politechnika Gdańska
 • Machanika kwantowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

cząstce przeniknięcie poza obszar 0 < x < a. (a) Wyznacz dozwolone poziomy energetyczne cząstki...