Powtórka - strona 5

Wespazjan Kochowski treść "Pieśni V"

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Lub i skopowej w jesieni, Lub z sałatą cielęcia, lub na powtórki Po sałacie i ogórki. A wtem, gdy się hoduję...

Pamięć - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1932

TRWAŁEJ (powtórka z pkt 1. semantyczna itd.) Pamięć trwała: dłuższy czas przechowywania i inne funkcje...

Ius cogens - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

, że powtórki nie będzie. Art. 40, 41 -> chodzi o ochronę przed naruszeniem wartości, których utrzymanie...

Psychologia konsumenta - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksandra Burgiel
 • Psychologia konsumenta
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1344

bloku powtórki rozłożone w czasie, a nie skomasowane Uczenie zastępcze/obserwacyjne/społeczne...

Metody reedukacji posturalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Gustaw Dyjak
 • Kinezyterapia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2464

techniką Schroth. Faza wydechu (aktywne napięcie mm posturalnych). Powtórka i utrwalenie. Świadoma korekcja...

Matematyka (24 strony)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1232

. Powtórka: Przykład: delta ujemna, do rozwiązania należy wykorzystać inną metodę. Wykorzystać można wzór...

Przełom w mediach w Polsce lata 80

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

powtórki, przebojem był czeski serial „Szpital na peryferiach” a także „Niewolnica Izaura” - do 84% widzów...