Psychologia konsumenta - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia konsumenta - wykład - strona 1 Psychologia konsumenta - wykład - strona 2 Psychologia konsumenta - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Psychologia konsumenta dr Aleksandra Burgiel
Wykład 4
Uczenie się - pojęcie
Proces, dzięki któremu zdobywane informacje i doświadczenie prowadzą do stałych zmian w zachowaniu lub stwarzają możliwości dla takich zmian w przyszłości. Bywa różnie interpretowane zależnie od tego, jaki punkt widzenia się przyjmie, jaką teorię uzna się za podstawę. Dwie podstawowe grupy teorii to:
teorie wzmocnienia (behawioralne, teorie bodźca - reakcji) à uczenie się jest wywoływaniem zmian (w znacznej mierze nieświadomych) w zachowaniu ogólnym i werbalnym
teorie poznawcze à traktują uczenie się jako świadomą czynność umysłową. Teorie wzmocnienia (behawioralne)
Uczenie się jest wynikiem określonych reakcji jednostki na bodźce zewnętrzne i bazuje głównie na wzmocnieniu (warunkowaniu), wskutek którego zachowanie zostaje uzależnione od wystąpienia pewnych zdarzeń (bodźców). Wzmocnienie to może być oparte na:
wielokrotnym powtarzaniu zachowań à warunkowanie klasyczne (classical conditioning) - bodziec PRZED
zastosowaniu nagród i kar à warunkowanie instrumentalne (sprawcze, operant/instrumental conditioning) - bodziec PO Warunkowanie klasyczne
Proces, w którym bodziec poprzednio obojętny nabiera zdolności do wywoływania reakcji przez wielokrotne skojarzenie go z bodźcem, który w sposób naturalny wywołuje podobną reakcję
Poprzez wielokrotne powtarzanie zestawu bodźców (BB + BW) człowiek nieświadomie uczy się kojarzyć pierwotne bezwarunkowe reakcje/uczucia (BB) z nowym bodźcem warunkowym (BW), tak, że po pewnym czasie już sam bodziec warunkowy wywołuje tę samą reakcję Warunkowanie instrumentalne
Rodzaj uczenia się, w którym następstwa zachowania wywołują zmianę prawdopo-dobieństwa ponownego pojawienia się tego zachowania
Opiera się na podawaniu bodźca bezwarunkowego PO pojawieniu się zachowania - jako nagrody lub kary Skutkiem jest wzmocnienie lub osłabienie zachowania
Nagrody - pozytywne następstwa określonego zachowania, które wzmacniają skłonność jednostki do powtórzenia tego samego zachowania w przyszłości
Kary - nieprzyjemne rezultaty zachowania, które zniechęcają jednostkę do powtórzenia tego zachowania Konsekwencje marketingowe - klasyczne warunkowanie
Pewien bodziec (BB) sprawiający pozytywne wrażenie wywołuje u konsumenta określoną reakcję (np. widok małego dziecka wywołuje uczucie ciepła i miłości) Zastosowanie w reklamie stałego połączenia tego bodźca z innym bodźcem (BW), zazwyczaj neutralnym (np. nazwą produktu) ma spowodować, że po pewnym czasie konsument będzie doznawał podobnych uczuć w reakcji na sam tylko bodziec warunkowy (słysząc/widząc nazwę wyrobu)


(…)

… w organizacji pamięci długotrwałej. W tym ujęciu uczenie się polega na wypełnianiu przez konsumentów podanych im (np. w reklamie) specjalnych wskazówek, na podstawie których mają wywnioskować z dostępnych informacji, jak się powinni zachowywać. Mechaniczne uczenie się na pamięć
Powtarzanie à najprostsza postać uczenia się w ujęciu poznawczym, która występuje wtedy gdy konsumenci wielokrotnie stykają…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz