Powszechne Towarzystwo Emerytalne - strona 2

note /search

Ubezpieczenia społeczne - wykład

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Podstawy finansów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1148

Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego 14.gdzie OFE może lokować swoje aktywa Musi lokowac 95% swoich funduszy...

Opracowane pytania z przedmiotu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne, gromadzimy kapitał emerytalny na indywidualnym rachunku...

Instytucje rynku kapitałowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2422

utworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych gwarantującym wypłatę świadczeń członkom funduszy. ...

Ubezpieczenia - wykład 12

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

demograficzny (związany z małym przyrostem naturalnym) Filar II OFE + PTE (powszechne towarzystwa emerytalne...

Sytuacja po 1946 r i obecnie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1155

oraz Otwarte Fundusze Emerytalne administrowane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Była to częściowa...

Ubezpieczenia społeczne

 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3717

przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE). OFE to w uproszczeniu zbiór wszystkich składek emerytalnych...