Ubezpieczenia - wykład 12

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - wykład 12 - strona 1 Ubezpieczenia - wykład 12 - strona 2 Ubezpieczenia - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 20 maja 2011
Ubezpieczenia emerytalne - ciąg dalszy (patrz 6 maja)
Zakres przedmiotowy systemu zabezpieczenia społecznego wyznacza katalog ryzyk społecznych: choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, wypadków przy pracy, bezrobocia, śmierci żywiciela, starości, nagłych wypadków
Schemat: Charakterystyka ryzyka starości
Pojęcie oszczędności emerytalnych:
- zgromadzone uprawnienia repartycyjne
- zgromadzone uprawnienia kapitałowe
- zgromadzony majątek
Teza: System emerytalny = ubezpieczenie rentowe z odroczonym terminem płatności
Schemat: klasyczna prezentacja trójfilarowa systemu emerytalnego
Schemat: Prezentacja trójfilarowa systemu emerytalnego w Polsce (Bank Światowy)
Stary system:
Element 1 KB (kwota bazowa - przeciętne wynagrodzenie - składki płacone przez pracownika) x 24% 
element socjalny uzależniony od przeciętnego wynagrodzenia
Element 2 PW (podstawa wymiaru) x 1,3% za każdy rok składowy  dosyć ubezpieczeniowe podejście, gdyż indywidualna podstawa wymiaru 10-letnia jest wybierana z 20 lat (wybrany fragment z całości zaangażowania ubezpieczeniowego)
Element 3 PW x 0,7% za każdy rok nieskładkowy 9dodatek za okres nieubezpieczeni owy jak urlop macierzyński czy studia wyższe)
Przykład wyliczenia emerytury - stary system:
50% 100% 250% 3,0
Element 1 480 480
Element 2 390 1950
Element 3 35 175
905 2605
90,5% 52,1%
Wniosek: osoby zarabiające mniej - otrzymywały stosunkowo wyższą emeryturę
Podejście ubezpieczeniowe: - nowy system
Uwaga: I Filar (ZUS) w nowym systemie jest również w założeniu podejściem ubezpieczeniowym
Filar I: FUS + ZUS  Indywidualne konta emerytalne (niezwiązane ze składką rentowa, czy wypadkową)
Deficyty finansowe w systemie emerytalnym:
- charakter systemowy (założenie, że część składki przekazywana do składki kapitałowej; ale deficyt miał być pokrywany z prywatyzacji i zmian systemowych podejmowanych w 1999 roku jak zrównanie wieku emerytalnego, emerytury pomostowe itp.)
- charakter polityczny (związany ze zwolnienie dużych zakładów państwowych jak kopalń z płacenia składek emerytalnych - obecnie deficyt zażegnany)
- charakter demograficzny (związany z małym przyrostem naturalnym)
Filar II
OFE + PTE (powszechne towarzystwa emerytalne) - instytucja zarządzająca  indywidualne rachunki prowadzone przez PTE (depozytariusz, agent transferowy - instytucje infrastrukturalne) jak banki przechowujące aktywa+ ZEM (ZUE!) - instytucje wypłacające swiadzcenia = zakład emerytalny (zakład ubezpieczeń

(…)


Zasada obliczania emerytury:
E = O / pdtż O - obligacje (zapisy o charakterze obligacyjnym)
Zasada obliczania emerytury
E = R + K / pdtż (R - uprawnienia repartycyjne, K - uprawnienia kapitałowe)
W starym systemie wydłużenie czasu pracy zwiększało emeryturę o 1 %; obecnie jeden rok dłużej aktywności zawodowej daje wzrost świadczenia o 8,7%
System o zdefiniowanej składce - system, w którym świadczenie wprost proporcjonalnie zależy od zapłaconej składki; przyszłe świadczenie zależy od zapłaconej składki
Problem konsumpcji środków emerytalnych z otwartych funduszy emerytalnych: (w jaki sposób skonsumować, wypłacić zgromadzone składki, należne świadczenie)
- swoboda dyspozycji
- ograniczona swoboda dyspozycji
- świadczenia emerytalne
- emerytury dożywotnie
Instytucja wypłacająca świadczenia:
- PTE z OFE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz