Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 45

Umorzenie post. egzekucyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

Umorzenie post. Egzekucyjnego Postępowanie egzekucyjne umarza się: jeżeli obowiązek...

Ugoda - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

przed organem I lub II instancji, przed którym toczy się postępowanie administracyjne i zatwierdzonym...

Przesłanki zawarcia ugody

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Dąbrowska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1085

wyłącznie w czasie trwania postępowania administracyjnego, b. w sprawie biorą udział co najmniej dwie strony...

Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

podstawę prawną ustroju i postępowania administracyjnego. Są to: a) ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo...

Decyzja administracyjna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1519

Odwoławcze ( jest ich 16) Są to organy adm. o uprawnieniach quasi sądowych. Odwołania od decyzji samorządów...

Nadzór nad działalnością powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1421

do wniesienia skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd. Postępowanie sądowe, o którym mowa...