Umorzenie post. egzekucyjnego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umorzenie post. egzekucyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Umorzenie post. Egzekucyjnego Postępowanie egzekucyjne umarza się: jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania, jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał, jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa, gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze względu na osobę zobowiązanego, jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny, w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany z osobą zmarłego, jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu, jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na żądanie wierzyciela nie zostało podjęte przed upływem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania, na żądanie wierzyciela, Umorzenie postępowania egzekucyjnego - art. 59
-powoduje zakończenie postępowania egzekucyjnego. Zakończenie, które nie kończy się wyegzekwowaniem obowiązku.
-umorzenie obligatoryjne - następuje albo w skutek tego ,że nastąpiła śmierć zobowiązanego (obowiązek ma ściśle osobisty), albo został wykonany, albo nie jest wymagalny, albo został umorzony, albo brak upomnienia wcześniejszego, albo na żądanie wierzyciela, albo w innych wypadkach prawem przewidzianym - umorzenie fakultatywne - §2 jeśli okaże się, że w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne - czym się robi - postanowieniem, na które służy zażalenie, i kolejno skarga do SA
- skutki . W cale nie ten skutek, że nie może być później postępowania egzekucyjnego - ono może być wtedy, kiedy na przykład będzie majątek, zostanie wysłane upomnienie - w niektórych sytuacjach to może być ponownie wszczęte, a w niektórych już nigdy. W stosunku do tego obowiązku i tej osoby jeśli na przykład zobowiązany zmarł (a obowiązek miał charakter osobisty) lub jeśli obowiązek został wykonany. Co do zasady umorzenie powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, jeśli przepisy nie stanowią inaczej. Pozostają jednak w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz