Decyzja administracyjna - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Decyzja administracyjna - wykład - strona 1 Decyzja administracyjna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

DECYZJA ADMINISTRACYJNA C.D.
Jest najważniejszym dokumentem. Czasami nie można wydać decyzji:
gdy stało się to zbędne, niepotrzebne, bezprzedmiotowe- wtedy nie wydaje się decyzji merytorycznej np. gdy ktoś chce uzyskać pozwolenie na bron i umiera.
ODWOŁANIA - rozdz.10
Art.127. Decyzja w momencie wydania jest nieostateczna; jest ona doręczana stronie (wyjątek- jeśli organ wydał decyzję na rozprawie powinien ja ogłosić po rozprawie)
Stronie przysługuje zawsze prawo odwołania od tej decyzji. Termin wynosi 14 dni.
Art.128. Nie ma wymagań żeby odwołanie miało szczególna formę. Ustawa tylko stwierdza że w odwołaniu strona wyrazi niezadowolenie z danej sytuacji na piśmie, nie musi tego poprzedzać dowodami
Art.127.3 WYJĄTEK!!- gdy nie może na się odwołać od decyzji- decyzja najwyższego organu w I instancji np. minister nie ma wtedy do kogo się odwołać, nie ma II instancji, sprawa wraca znowu do tego samego ministra, także gdy decyzję wyda Samorządowe Kolegium Odwoławcze ( jest ich 16)
Są to organy adm. o uprawnieniach quasi sądowych. Odwołania od decyzji samorządów terytorialnych rozpatruje II instancja ale w pewnych sprawach ( budżet, finanse) SKO orzeka w I instancji i nie ma się także do kogo odwołać, odwołanie wraca znowu do SKO.
Art.130&1 Wydana decyzja jest wykonywana dopiero po 14 dniach, gdy nie zostanie wniesione odwołanie. Gdy w ciągu tych 14 dni wpłynie odwołanie to sprawa przekazywana jest organowi II instancji i organ ten przejmuje sprawę. W odwołaniu , gdy nie ma wypisanych konkretnych zarzutów organ II instancji rozpatruje sprawę od nowa, musi ja ocenić pod każdym kątem. Organ II instancji dostaje odwołanie i wszystkie akta danej sprawy od organu I instancji. Organ II instancji wydaje decyzje merytoryczną:
może utrzymać w mocy decyzję zaskarżona I i instancji ( sprawa zostaje całkowicie zakończona - staje się ona ostateczna od razu, bo nie można już od niej złożyć odwołania. Organ II instancji wydaje decyzje z uzasadnieniem - bardzo szczegółowo wyjaśnia
gdy uzna że decyzja I instancji była wadliwa - może ja całkowicie zmienić lub częściowo. Organ II instancji ma prawo przeprowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe w celu ustalenia pewnych faktów i wydania rozstrzygnięcia. Może on orzec wedle własnej oceny. Decyzja organu II instancji jest całkowicie merytoryczna, a od tej decyzji nie ma odwołania.
Organ II instancji dochodzi do wniosku, że sprawa była źle prowadzona od strony procesowej, trzeba przeprowadzić np. dodatkowe postępowanie dowodowe itp., uzupełnić braki i dopiero wtedy rozstrzygnąć - uchyla on wtedy decyzję zaskarżoną i przekazuje organowi I instancji sprawę do ponownego rozpatrzenia. Organ II instancji może wskazać jedynie błędy, ale nie może narzucać jaka decyzję powinien wydać organ I instancji , nie może nic sugerować. Ponownie rozpatrzona sprawa musi być roztrzygnieta w oparciu o wskazania organu II instancji. Organ I instancji może wtedy wydać taką sama decyzję jak była baz tez wydać inną. Ta sprawa prowadzona jest tak jakby po raz pierwszy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz