Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 185

Stanowisko prawne spadkobiercy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1701

odpowiedzialności za długi spadkowe wykonawca testamentu A. POSTĘPOWANIE 1) Postępowanie sądowe  stwierdzenie...

Prawo gospodarcze - Wyklady

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 868

podmiotu gospodarczego Upadłość podmiotu gospodarczego reguluje ustawa z 28 lutego 2003 - Postępowanie...

Prawo administracyjne - wykład 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tykwińska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1008

i zabezpieczeniem jednostki przez niezgodnym z prawem postępowaniem innych osób; Prawo dwupodmiotowe tzn. skierowane...

Funkcja kontrolna parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994

do wszystkich centralnych organów i instytucji w systemie adm. rząd., a adresat musi zając stanowisko w terminie do 30 dni...

Funkcja kontrolna - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2282

do wszystkich centralnych organów i instytucji w systemie adm. rząd., a adresat musi zając stanowisko w terminie do 30 dni...

Teoria konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. UŚ dr hab. Anna Łabno
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 749
Wyświetleń: 1533

postępowania. Z tego powodu posiadają one w pierwszym rzędzie charakter dyrektyw interpretacyjnych, rzadziej...

Pojęcia prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1813

przestępczości), ekonomia. Przepisy prawa: zwroty językowe wskazujące/narzucające sposób postępowania, formalnie...

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

. Wiele innych unormowań dotyczących: umarzania dokumentów, sądowej i administracyjnej egzekucji z rachunku bankowego...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

dotyczącego postępowania upadłościowego i naprawczego; DYREKTYWA jest najbardziej charakterystycznym, swoistym...