Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 186

Prawo finansowe - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2947

to przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego- ale jest już to postępowanie sądowe...

Mediacje - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Arbitraż handlowy i mediacja
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1015

polubownego, może - na wniosek jednej ze stron - zawiesić postępowanie na czas określony, aby umożliwić sądowi...

Klauzule kontraktowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 4928

do rozstrzygania przez sądy arbitrażowe. W porównaniu z postępowaniem sądowym arbitraż ma wiele zalet:  spory...

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 3360
Wyświetleń: 3976

) – sposób postępowania organów państwowych w procesie karnym (ustalenie czy i przez kogo popełnione zostało przestępstwo...

Przedsiębiorstwo państwowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

przedsiębiorstwa państwowego poprzedza postępowanie przygotowawcze, które ma na celu zbadanie i ocenę potrzeby...

System bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

płatniczymi Gwarancje i zobowiązania pozabankowe Postępowanie z rachunkami własnymi i rachunkami klientów...

Kazusy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

się od 1991 r. postępowanie administracyjne przed Prezydentem m.st. Warszawy. Minister Infrastruktury wydał...