Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 142

Decyzja lokalizacyjna-wykład 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2618

nie wydaje postanowienia o podjęciu postępowania mimo upływu terminu, to stosuje się przepisy bezczynności...

Pozwolenia emisyjne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

wykazie informacji o środowisku. Strony postępowania: Prowadzący instalację Ew. władający powierzchnią...

Prawo handlowe-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1491

Rejestrze Sądowym - KRS- ze względu na tryb postępowania rejestrowego dotyczący przedsiębiorców przy czym...

Materialne i formalne gwarancje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

w postępowaniu administracyjnym i sądowym 3.Gwarancje społeczne i normalne - są to instytucje społeczne i stany...