Postępowanie sądowo administracyjne terminy - strona 119

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Iwona Sierpowska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

zasięg. podział organów z punktu widzenia postępowania administracyjnego: organy I instancji i II...

Rezerwy w rachunkowości- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Lucyna Małgorzata Poniatowska
 • Rezerwy w rachunkowości
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1134

się jeszcze w toku postępowania sądowego. Według opinii niezależnych ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo...

Systemy pomocnicze NIP, REGON - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo gospodarcze
 • Systemy pomocnicze
Pobrań: 3815
Wyświetleń: 1120

jest decyzją administracyjną, wydaje ją właściwy Urząd Skarbowy. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - został wprowadzony...

Ustawa Spółdzielczość

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 966

. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego, termin do wniesienia odwołania, o którym mowa...

Wytoczenie powództwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

przeprowadzenia postępowania, wnioski o zwolnienie powoda od kosztów sądowych wyznaczanie kuratora dla pozwanego...