Postępowanie sądowo administracyjne dwuinstancyjne - strona 11

Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

instancyjności  postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne i nie dopuszcza się w tym zakresie wyjątków...

Sądy specjalne i quasi-sądy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

w zasadzie w formie procesowej, ale wykazywał odmienności od sądowego postępowania cywilnego. Postępowanie...

Wszystkie notatki z postępowania

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Małgorzata Jankowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 875

- typowe (ogólne + uproszczone) Postępowanie egzekucyjne- wykonawcze Postępowanie sądowo-administracyjne...