Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 46

Formy procesu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

, może uwzględniać fakty i dowody niezawnioskowane przez strony i zasadniczo prowadzi postępowanie dowodowe z urzędu...

Dowód z dokumentu i z zeznań świadków.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

aby biegły brał udział w postępowaniu dowodowym -po sporządzeniu opinii biegły przedstawia ją sądowi -opinia...

Przewód sądowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1183

jest karnoprocesowym odpowiednikiem litis contestatio ( wdania się w meritum sprawy ) w postępowaniu cwyilnym...

Wykład - Zwyczaj międzynarodowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

. Wstrzymanie się (zaniechanie) od wszczynania postępowania może być dowodem zwyczaju - ale tylko, jeśli państwo...