Postępowanie sądowo administracyjne definicja - strona 75

Prawo pracy - pytania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1526

kobiet Odrębności postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy Sumienność i staranność...

Teoria Filozofii Prawa

 • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 672
Wyświetleń: 4368

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Zarys teorii i filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 5852

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Zarys teorii i filozofii prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Zarys teorii i filozofii prawa
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 7483

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Zarys filozofii prawa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wojciech Dziedziak
 • Prawo karne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1939

jako zespołu tak czy inaczej rozumianych norm postępowania, ujęcie prawa, w którym prawo jest zespołem faktów...

Wykład - prokuratura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia...

Podstawowe elementy prawa europejskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

czynności procesowych w toku administracyjnego postępowania wyjaśniającego, tj. wezwania osób przebywających...

Pojęcia administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

procedury. K.p.a. reguluje ogólnie postępowanie adm. Normy prawa procesowego mają charakter wtórny do prawa...