Postępowanie sądowo administracyjne środki zaskarżenia - strona 5

Zażalenie - omówienie zagadnienia.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Halina Laskowska
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1225

sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpoznania Stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu...

KPA

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4704

2.Granice rozpoznania skargi kasacyjnej 3.Środki zaskarżenia na drodze sądowej w postępowaniu...

Zasada trwałości decyzji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1057

. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeśli służyły one skarżącemu w postępowaniu...

Środki odwoławcze

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Tomasz Dąbrowski
  • Sądownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków...