Kategorie postanowień, które można zaskarżyć do sądu administracyjnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie postanowień, które można zaskarżyć do sądu administracyjnego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

4. Kategorie postanowień, które można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
Zaskarżeniu do sądu podlegają 3 kategorie takich postanowień (jurysdykcyjne):
Postanowienia od których przysługuje zażalenie w postępowaniu administracyjnym - należą do nich m.in.: postanowienia o zwrocie podania z powodu właściwości drogi sądowej a nie administracyjnej
o zwrocie podania z powodu nieuiszczenia należności z tytułu opłat lub kosztów postępowania
o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego
o odmowie wszczęcia postępowania na żądanie organizacji społecznych zgłoszone w cudzej sprawie
o odmowie udostępnienia akt sprawy
o odmowie przywrócenia terminu
o zawieszeniu/odmowie zawieszenia/podjęciu i odmowie podjęcia zawieszonego postępowania
o zatwierdzeniu i odmowie zatwierdzenia umowy
o ukaraniu grzywną np. za niestawienie się na wezwanie
o nadaniu decyzji tzw. rygoru natychmiastowej wykonalności
o uzupełnieniu i odmowie uzupełnienia wydanej decyzji
o sprostowaniu i odmowie sprostowania wydanej decyzji
o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego
o wstrzymaniu lub odmowie wstrzymania wykonania decyzji w związku z uruchomieniem postępowania nadzwyczajnego
postanowienia w sprawie kosztów postępowania
Postanowienia kończące w postepowaniu administracyjnym:
Postanowienie o zwrocie podania w skutek nieuiszczenia należności z tytułu opłat lub kosztów postępowania
Postępowanie o zatwierdzenie ugody
W doktrynie przyjmuje się także, że należą do nich:
Postanowienie o uchybienie terminowi wniesienia odwołania
Postanowienie o niedopuszczalności postępowania
Postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty w postępowaniu administracyjnym:
Nie ma żadnego takiego postępowania na chwilę obecną
Postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym:
Spośród tej kategorii zaskarżeniu do sądu podlegają tylko te postanowienia od których przysługuje zażalenie w trybie postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz