Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 58

Prawo materialne - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1092

z poszanowaniem interesów indywidualnych i zabezpieczeniem jednostki przed niezgodnym z prawem postępowaniem...

Uczestnicy procesu-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

UCZESTNICY PROCESU To podmioty biorące udział w prowadzonym postępowaniu, w rolach określonych...

Dostęp do informacji publicznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1379

postępowania administracyjnego, ale ustanawia wyjątki: odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni...

Uprawnienia stron- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

w czynnościach sądowych dokonywanych w postępowaniu przygotowawczym przysługują prawa strony przejawy...