Kompetencje RPO po zbadaniu sprawy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje RPO po zbadaniu sprawy-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

kompetencje przysługujące RPO po zbadaniu sprawy
Po zbadaniu sprawy Rzecznik może wyjaśnić wnioskodawcy, że nie stwierdził naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela, albo podjąć interwencję dla załatwienia sprawy. RPO może:
skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie może naruszać niezawisłości sędziowskiej,
zwrócić się do organu nadrzędnego tym organem z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa,
w wystąpieniu RPO formułuje opinie i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy, może też zażądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych
adresat wystąpienia ma obowiązek poinformowania RPO w terminie nie dłuższym niż 30 dni o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku
żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu - na prawach przysługujących prokuratorowi,
żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu,
zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach - na prawach przysługujących prokuratorowi,
wziąć udział w postępowaniu przez TK, dotyczącym skargi konstytucyjnej
wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz