Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 223

Publiczne prawo rzymskie- miary i wagi

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Elżbieta Loska
 • Publiczne prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1050

postępowanie extra ordinem (nadzwyczajne) → odpowiedzialność za fałszowanie testamentów i monet...

Definicja prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1162

, mogą wynikać ze zwyczajów, mogą mieć źródło również w orzecznictwie sądowym, również w innych aktach...

Radca prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

i sądowo- administracyjnych, także m.in. możliwość prowadzenia spraw rodzinnych i obrony w sprawach...

Uchwały i rozporządzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

), istnieje możliwość normowania postępowania (sposobu zachowania się), do wydawania takich aktów niezbędne...

Pojęcie zbycia nieruchomości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512

, kiedy mówimy o obowiązku bezzwłocznego wszczęcia ewentualnego postępowania adm-go w celu ustalenia renty...

Spolki handlowe

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

w postępowaniu upadłościowym (art. 373 PrUpadNapr) - sąd upadłościowy może orzec pozbawienie na 3-10 lat prawa...

Pojęcie i formy tworzenia prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3290

w drodze decyzji sądowej lub administracyjnej, jeżeli zawartą w tej decyzji normę ogólną uważa...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1883

wyjaśniającego, formalnego postępowania wyjaśniającego oraz postępowania sądowego. Nieformalne postępowanie...