Postępowanie sądowe a administracyjne - strona 18

Zakres obowiązywania - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • dr Barbara Krupa
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

Wojewódzki Sąd Administracyjny, a w II instancji - Naczelny Sąd Administracyjny. Postępowanie sądowe w Polsce...

Zasada trwałości decyzji

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Anna Dąbrowska
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Zasada trwałości decyzji - art. 16 Art. 16 KPA zawiera dwie zasady ogólne postępowania...

Przestrzeganie i stosowanie prawa.

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Ryszard Grodzicki
  • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 630

administracyjne rozstrzygają spór) lub sądowy (zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, pozew...