Postępowanie nieprocesowe - strona 12

Przepisy ogólne prawo autorskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

przed Komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. 4...

Rektyfikacja orzeczeń - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

o zgłoszonych żądaniach lub w pełnym zakresie rozpatrzeć wniosek w wypadku postępowania nieprocesowego...

Postępowanie cywilne - test

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 5558

mocy przez wpis - 1 pkt. 5. w postępowaniu nieprocesowym sąd orzeka w formie 1. wyroków i postanowień 2...

Administracyjno-prawny status obywatela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1911

jedynie w postępowaniu nieprocesowym u unieważnienie lub sprostowanie aktu. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje...

Kontrola sądowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1540

, ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym. W związku z postępowaniem...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

którego wystąpiono ze skargą, powództwem) pozwany (ten, przeciwko któremu ta skarga jest skierowana) postępowanie...

Ustawa o fundacjach

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub wojewody. 2. Fundacja składa corocznie właściwemu...