Posługa - strona 4

Idea Aloszy, idea Zosimy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

typ chrześcijańskiej duchowości, monastyczną posługę w świecie. Chrześcijańska miłość Aleksego...

Stopnie święceń

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1057

nie jest dla kapłaństwa tylko do posługi. Diakonat stały nie zobowiązuje do święceń. Zostały posługi: lektora akolita...

Kościół w Polsce-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1057

z posług religijnych i katechizacji, z zachowaniem wzajemnej tolerancji. W szczególności zapewnia...

Rozbicie dzielnicowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 693

- "zwolnienia" dóbr od danin i posług, co zmieniało sytuację wolnych chłopów. Lokowano miasta...

Radziecki model rozdziału

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

wyznaniowe posługi religijne. Uznaje również pewne regulacje związków wyznaniowych w obrocie cywilno-prawnym...