Stopnie święceń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopnie święceń  - strona 1 Stopnie święceń  - strona 2 Stopnie święceń  - strona 3

Fragment notatki:


topnie święceń
Przed 1947 (konstytucja apostolska Piusa XII „Sacramentum ordinis”) roku było 7 stopni święceń.3 wyższe i 4 niższe. Niższe: ostariat - człowiek, który nosił klucze od zakrystii lektorat - urzędowo czyta 1 i 2 czytanie oraz Modlitwę Wiernych egzorcystat - człowiek wyjątkowo wypróbowany akolitat- ministrancka funkcja, było święceniem. Przy Mszy dokonuje puryfikacji kielicha i puszki. Mógł udzielać Komunii Wyższe: subdiakonat - dziś nie ma, wchodzenie do stanu duchowego. diakonat- ostatnie przygotowanie prezbiterat Biskupstwo nie było sakramentem. Była sakra biskupia, wprowadzenie w urząd. Biskup mógł nie mieć święceń kapłańskich.
Od 1947 roku- mamy 3 stopnie święceń
- diakonat -prezbiterat -episkopat diakonat nie jest dla kapłaństwa tylko do posługi. Diakonat stały nie zobowiązuje do święceń. Zostały posługi:
lektora
akolita.
Są one warunkiem przyjęcia diakonatu. Zasady relacji między stopniami: - zasada pomocniczości - (KDoK nr28 - nie można wyręczać człowieka w tym co może zrobić sam, każdy ma wykonać to, co do niego należy)
- zasada solidarności - uwzględniać dobro całości - zasada kolegialności Znak sakramentalny W P. Św. i Tradycji- widzialne kapłaństwo Chrystusa- jedyny kapłan NT (Pastores dabo vobis). Widzialnym znakiem wyświęcenia jest strój duchownych, wskazuje na kapłaństwo. Początek ustanowienia miał miejsce w Wielki Czwartek na Ostatniej Wieczerzy. Nie ma kapłana bez Eucharystii i Eucharystii bez kapłana. Ustanowienie- wprost dokonane- powtarzanie słów Ustanowienia.
Dziś sakrament- przez nałożenie rak, różnie w różnych święceniach. W diakonacie- nakłada ręce tylko biskup, bo diakon jest do pomocy biskupowi, do posługi w liturgii. Prezbiter at- biskup+ wszyscy obecni kapłani. Akcentuje się jedno prezbiterium Kościoła, którego głową jest Chrystus Episkopat - biskup, który święci + dwóch biskupów. Akcentowana sukcesja apostolska- następcy apostołów. Biskupi zabezpieczają ciągłość sukcesji.
Skutki świeceń -charakter sakramentalny -wyciskają niezatarte znamię, nigdy nie przestaje się być kapłanem, diakonem, biskupem. -łaska sakramentalna-musi być łaska uświęcająca. Jeśli jest grzech sakrament nadal sprawowany jest ważnie. Kościół odrzuca funkcjonalne rozumienie świeceń, zmiana ontyczna- bytowa zmiana Główne funkcje urzędu: - koordynacja apostolatu świeckich: - nowa ewangelizacja
- jedność, pokój, pojednanie

(…)

… się dokładnie zamiana chleba i wina w ciało i krew Ch;
Ciało z chlebem , a krew z winem utożsamił Paschazy Radbert
Skrajności- Ratramuz- jest odwrotnie chleb i wino są symbolami. Jest realizm i symbolizm równocześnie- Pap Aleksander III
kon. Substancjalistyczna- zw z błędami Lutra, jednak rozpoczął ją w 13 w Św. Tomasz z Akwinu i nawiązuje do fil. Artystotelesa .
Transsubstancjacjia (św. Tomasz)- istota chleba się zmienia, a przypadłość zostaje- wszystkie właściwości chleba
S. Trydencki przeciw Protestantom : Ch jest obecny pod postaciami chleba i wina:
Prawdziwie-vere
Realnie-realite
Istotowa-substantialite To cudowne i jedyne przeistoczenie (transsubstancjacja)
kon. Konsupstancjacji: tajemnica współobecności- Luter, ze równocześnie obecna jest c.,ch.,w.,k.- jest 1 os. Boska i ma 2 natury- bos-ludzką…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz