Posłannictwo - strona 6

Proces zarządzania-wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jan Beliczyński
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2394

należy do ogólnych postaci kategorii celu działania. MISJA - (1. posłannictwo pełnione przez osobę...

Filozofia społeczna św. Tomasza

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Julian Łopata
  • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

jest posłannictwem bożym danym człowiekowi (praca jest wartością boską). Niezależnie od zawodu i miejsca w hierarchii...

Etyka zawodu nauczyciela- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2450

. to, że nauczyciel musi wierzyć w postęp moralny, w sens swojej pracy i własne posłannictwo. 3. Trwały, niesprzeczny...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia literatury jidysz
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

o obowiązku posłannictwa wieszczego i kapłańskiego wygłaszał liczne przemówienia i organizował obchody...