Poradnictwo - strona 29

Zbiorowa notatka z pedagogiki w opisie tematy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Pedagogika
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4515

Wszystkie dokumenty zapisane są w formacie doc. Jest to zbiór notatek z pedagogiki, liczne referaty, prezentacje. Tematy jakie zostały poruszone: co to znaczy być dzieckiem w dzisiejszej Polsce, diagnoza wg. Okonia to rozpoznanie jakiegoś obiektu, zdarzenia, czy jakiejś sytuacji w celu zdobycia d...

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2919

l. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej l. WYCHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA Pojęcie wychowania nie jest jednoznaczne Określa bądź proces wychowawczy, bądź rezultat tego procesu W pierwszym przypadku wychowanie jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowaw...

Wykład - wybrane organizacje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

(uchodźcy, zgrupowania rodzin itp.). Poradnictwo prawne dla osób indywidualnych. PUBLIKACJE, INFORMACJE...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

szkolenia bezrobotnych, kształcenia zawodowego, organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego...

Zagadnienia na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

, którzy przejdą do firmy partnera - tymi, którzy będą zwolnieni - zagwarantować fachowe poradnictwo, godziwa...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

, którzy przejdą do firmy partnera - tymi, którzy będą zwolnieni - zagwarantować fachowe poradnictwo, godziwa...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

, którzy przejdą do firmy partnera - tymi, którzy będą zwolnieni - zagwarantować fachowe poradnictwo, godziwa...

Wprowadzenie - Co to jest mobbing?

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2821

wiele organizacji i stowarzyszeń, których celem jest poradnictwo, udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej...