Polski Związek Działkowców

Podatek rolny.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje zwrot utraconych dochodów. - Polskiego Związku działkowców...

Użytkowanie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

lub j.s.t., a użytkownikiem jest Polski Związek Działkowców, który udostępnia działki działkowcom xD...

Fundacje i stowarzyszenia - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. zw. dr hab Władysław Kucharski
 • Fundacje i stowarzyszenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4256

. Stowarzyszenie Zwykłe : czyli o specjalnym statusie np. PCK, Polski Związek Działkowców, 1.Fundacje : (pojęcie...

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, Polski Związek Działkowców. Inne zwolnienia: zwolnienia...

PINOP 8 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem tych do dział gosp, Polski Związek Działkowców (z wyjątkiem…). Podstawy...

Przestrzeń publiczna - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

, jednak obszar ten musi znajdować się jednocześnie we władaniu Polskiego Związku Działkowców. Zgodnie z ustawą...

Podatek rolny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań PAN @ Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania...