PINOP 8 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 8 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

20. Zastosowanie i konstrukcja podatku tonażowego 21. Podatek od nieruchomości w Polsce a opodatkowanie nieruchomości wg wartości rynkowej nieruchomości (katastralny). 22.Podatek od środków transportowych 23. VAT W ROLNICTWIE 24. VAT przy zakupach samochodów i paliwa do nich w przypadku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 25. Warunki przerzucalności VAT 26. Podmioty i przedmioty podatku akcyzowego 27. Procedura zawieszenia poboru akcyzy 27a. Akcyza od wyrobów węglowych 27b Podatek od wydobycia kopalin 28. Podatek od gier hazardowych 29. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 30. Podstawa opodatkowania oraz ulgi pośrednie i bezpośrednie w zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych 31. Opodatkowanie przychodów kapitałowych . Zwolnienia podmiotowe w VAT a stawka zerowa. 33. Podstawowe założenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych. 34. Rodzaje ubezpieczeń społecznych, podstawy wymiaru składek i stopy ubezpieczenia e… merytalnego? 35. Ubezpieczenia społeczne osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą a ubezpieczenia pracowników 36. Obowiązek zapłaty składek w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia 37. Samozatrudnienie a obciążenia z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku 38. Ubezpieczenie społeczne w FUS a w KRUS 39. Ulga w opłacaniu składek dla rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą 20. Zastosowanie i konstrukcja podatku tonażowego Zastosowanie: Od 1.01.2007 obowiązuje podatek tonażowy. Podatnikami tego podatku sa armatorzy prowadzacy działalność polegający na świadczeniu usług w żegludze miedzynarodowej z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100GT każdy, w zakresie: 1) transportu ładunków lub pasażerów;2)holowania pełnomorskiego pod warukiem że co najmniej 50% przychodów z działalności faktycznie wykonywanej w ciągu roku przez holowniki stanowią przychody uzyskane z usługi holowania innego niż holowanie do portu i z portu w granicach portu;3)ratownictwa pełnomorskiego;4)pogłębiania, pod warunkiem ze co najmniej 50% przychodów z całości wykonanej w ciagu roku przez glebogryzarkę stanowią przychody z transportu wydobytych materiałow na pelnym morzu.
Oprócz świadczenia tych usług (działalności niejako podstawowej) z regóły armator jednocześnie prowadzi dodatkową działalność polegającą m.in. na sprzedazy towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego albo dowozie lądowym i morskim ładunków lub pasażerów, prowadzeniu terminali pasażerskich, wynajmie dzieżawie lub wyczerterowaniu statku. Działalność podst. I dodatkowa podlega opodatkowaniu podatkiem tonażowym. Opodatkowaniu nie podlega działalność np.: rybołówstwa lub przetwórstwa rybnego, budowy rurociągów przemysłowych po dnie morza, budowy portów morskich itp. Armator podlega opodatkowaniu przez okres wskazany w oświadczeniu, ale nie krótszy niż 5 lat podatkowych

(…)

… wieczystego przedstawicielom dyplomatycznym pod warunkiem wzajemności
-grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności innej, niż eksploatacja autostrad płatnych
-grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi, wodami powierzchniowymi płynącymi, kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych pod zbiorniki retencyjne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz