Polska w Unii Europejskiej - strona 87

POLITYKA KURSOWA W POLSCE

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Judyta Przyłuska
  • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

oraz warunki do przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU). W roku 1992 powstaje Unia Europejska...

Traktat z Maastricht

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1078

i państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Traktat o Unii Europejskiej, wszedł w życie 1 listopada 1993r...

Wykład - traktat nicejski

  • Uniwersytet Warszawski
  • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

rozszerzenia Unii Europejskiej. W związku z tymi postulatami, Komisja Europejska przedstawiła na szczycie Rady...