Polska w Unii Europejskiej - strona 122

Instytucje UE- wykład - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Wierzchowska-Woźniak
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

napoleońskiego, nordyckiego, niemieckiego, greckiego, rosyjskiego) ➔ system władzy Unia Europejska jako wspólnota...

Związek ustrojowy Polski z Litwą

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

, a związek z Polską umocnił pozycję obu państw w Europie Środkowowschodniej. Nazwą unii polsko-litewskiej...

Światowa Organizacja Handlu

 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Stosunki międzynarodowe gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

Organizacji stoi Przewodniczący, którym aktualnie jest francuski polityk, komisarz Unii Europejskiej ds...

Parlament Europejski - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2023

politycznych na poziomie europejskim, o których mowa w artykule 10 ustęp 4 Traktatu o Unii Europejskiej...

Integracja europejska - wykłady 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

stwierdzenia Unia Europejska. Chciał on stworzyć stały senat z przedstawicielami państw oraz rząd związkowy...

Przepisy przejściowe i końcowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską...

Relacje UE z Rosją

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 847

Unii Europejskiej jest dobrym i perspektywicznym rynkiem zbytu, dlatego też chyba żadne państwo...